Díjkedvezmény


díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány

Térítési díj és tandíjkedvezmények

A gyermeket, tanulót a szociális helyzete alapján térítési díj, illetve tandíjkedvezmény illeti meg. A kedvezmény igénylésének és megállapításának szabályait a KLIK Térítési és Tandíjszámítási Szabályzata tartalmazza. A kedvezmény a gyermeket nevelő család egy főre jutó nettó jövedelemét veszi figyelembe. A kedvezmény mértéke a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj (28 500 Ft) alapján kerül kiszámításra. A kedvezmény a tanszakra előírt térítési díj vagy tandíj egész évre megállapított összegéből kerül levonásra.

Nettó jövedelem       Fizetendő díj %-ban      Kedvezmény %-ban

0 - 38 475 Ft                              10 %                                     90 %

38 476 - 39 900 Ft                   20 %                                    80%

39 901 - 42 750 Ft                    30 %                                     70 %

42 751 - 45 600 Ft                    40 %                                     60 %

45 601 - 48 450 Ft                    50 %                                    50 %

48 451 - 51 300 Ft                      60 %                                    40 %

51 301 - 54 150 Ft                       70 %                                     30 %

54 151 - 57 000 Ft                      80 %                                     20 %

57 001 - 59 850 Ft                    90 %                                      10 %

Az igénylés menete

Díjkedvezményt igényelni évente egy alkalommal (tanév elején) díjkedvezmény iránti kérelem nyomtatvány és a szükséges jövedelemigazolások benyújtásával lehet.

A kérelem és igazolások benyújtásának határideje: szeptember 20.

A kérelmet az intézmény vezetője a benyújtást követő 30 napon belül (legkésőbb október 7-ig) bírálja el. A hiányosan beadott vagy határidő után érkező kérelem nem kerül elbírálásra!

Díjkedvezmény nyomtatvány beszerezhető a művészeti iskola titkárságán, a csoportvezető tanárnál, illetve letölthető a művészeti iskola honlapjáról (szin-pad-kep-ami.webnode.hu)

A kérelemhez csatolni szükséges igazolások (mindkét szülő részéről):

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló jegyzői határozat (RGYK)

vagy

  • háromhavi átlagjövedelem alapján számított havi nettó jövedelemigazolás
  • egyéni vállalkozó esetén APEH jövedelemigazolás
  • nyugdíjas szülő esetén nyugdíjszelvény, illetve bankszámlakivonat másolata
  • családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igazolása
  • GYES, GYED, GYET, árvaellátás összegéről igazolás vagy bankszámlakivonat
  • családban élő nem tanköteles tanuló iskolalátogatási igazolása
  • egyedül álló szülő esetén: gyerektartás összegének igazolása bankszámlakivonattal, bírói végzés másolata, ha nem kap gyerektartást.
© 2020 Csepeli Fasang Árpád Alapfokú Művészeti Iskola SZÍN-PAD-KÉP TAGINTÉZMÉNYE. Minden jog a fenntartva..
Az oldalt a Webnode működteti
Készítsd el weboldaladat ingyen!